Dansk Handicap Forbund har siden 1925 kæmpet for et tilgængeligt samfund, hvor mennesker med bevægelseshandicap har mulighed for at leve et liv som alle andre.

 

Et liv med lige muligheder betyder fx, at en person med handicap kan komme med på en skole og se en ven optræde i klassens teaterforestilling, fordi det er muligt at komme ind og komme rundt i fx kørestol uden problemer. Er det ikke det, er der ikke mulighed for få den samme oplevelse, som alle kammeratens familie og venner får.

 

Dansk Handicap Forbund har omkring 8.500 medlemmer. En undersøgelse viser, at omkring hver fjerde dansker selv føler, at han eller hun har et fysisk handicap, og halvdelen af dem mener, at det påvirker deres fysiske bevægelsesfrihed. Dermed repræsenterer forbundet mange flere danskere end bare sine egne medlemmer.

 

Dansk Handicap Forbund arbejder med at skabe netværk og knytte bånd mellem mennesker med og uden handicap.

 

Dansk Handicap Forbund er vagthund for medlemmerne. De kan få rådgivning og vejledning, og forbundet fungerer desuden som myndighedernes modpart og konstruktive sparringspartner, når ny lovgivning på handicapområdet bliver til.

 

Dansk Handicap Forbund er medlemmernes tydelige talerør i mange forskellige politiske og personlige sammenhænge. Dansk Handicap Forbund er en del af handicapbevægelsen og samarbejder både lokalt, nationalt og globalt.