Børnesagens Fællesråd er Danmarks ældste uafhængige børnerettighedsorganisation. Rådet er et netværk af 20 landsdækkende organisationer, der arbejder for at sikre fattige og udsatte børn en tryg og god opvækst. Netværkets værdigrundlag er FN’s Børnekonvention.

 

Børnesagen er en demokratisk organisation. Repræsentanter fra foreningerne mødes årligt til Børnesagens Fællesrådsmøde for blandt andet at drøfte det kommende års aktiviteter og vælge medlemmer til Børnesagens bestyrelse. Børnesagen er bl.a. medlem af Rådet for Menneskerettigheder.

 

Børnesagen har 20 landsdækkende medlemsorganisationer i Danmark, der til sammen arbejder med og for over 500.000 børn og unge. Deres mandat og værdigrundlag er FN’s Børnekonvention, og de er med til at rapportere til FN’s Børnerettighedskomite om, hvordan forholdene er for børn i Danmark.

 

Rådets vision er et Danmark uden børnefattigdom – et Danmark, hvor børns ret til deltagelse, selvbestemmelse, sundhed, udvikling og tryghed er realiseret.

 

Børnesagen mener, at børn fra familier med knap økonomi i større eller mindre omfang oplever, at de ikke har adgang til at få dækket deres behov for tilstrækkelig og nærende mad, passende tøj, en rimelig bolig, og at de bliver hindret i de forskellige former for udvikling, som er beskrevet Børnekonventionen.

 

Børn, der har gode opvækstbetingelser, som trives i skolen og som har positive sociale relationer til voksne, begår sjældent kriminalitet, siger rådet. Den ungdomskriminalitet, der begås, har massiv social slagside.

 Børn fra familier med knap økonomi oplever at være afskåret fra at deltage i fx fritidsaktiviteter, som er vigtige for deres udvikling.

 Børnesagens Fællesråd er fortaler for et samfund, der ikke sender børn i fængsel.  De mener at, det er mere effektivt med forebyggende indsats, end det er at svinge pisken. Og samtidig er det mere værdigt over for det enkelte menneske.