Børnerådet er fortaler for alle børn og unge i Danmark. Det statslige råd arbejder for at sikre børns rettigheder, udvikling og trivsel. Rådets vision er, at børn og unge i Danmark trives og bliver set og hørt. Derfor taler rådet børns sag og sætter aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.

 Rådet beskæftiger sig med alt fra børns fritidsliv, skole og familie til deres rettigheder og retsstilling, og det råber op, hvis politikerne glemmer at tænke på børnene.

 Fundamentet for Børnerådets arbejde er FN's Børnekonvention. Den fastslår, at børn altid skal høres og tages med på råd, når man træffer beslutninger, der har betydning for dem. Det er Børnerådets opgave at overvåge og vurdere, om Danmark hele tiden sørger for det.

 Når politikerne barsler med en ny lov, der har betydning for børn, skal de altid høre Børnerådets holdning. Hvis rådet får øje på en politisk beslutning eller en måde at håndtere reglerne på, som det ikke forstår eller synes er helt rigtig, kan det bede myndighederne om at forklare sig.

 Børnerådet mener, at børn er medborgere i samfundet med borgeres rettigheder. De skal kende disse rettigheder og være i stand til at kræve deres ret. Børn og unge har også krav på omsorg og beskyttelse, og det skal staten sørge være med til at sikre.

Alle børn og unge skal desuden opleve, at de hører til og kan gøre en forskel. Børnerådet inddrager selv børnene og de unges egne synspunkter i sit arbejde og giver dem mulighed for at tage del i samfundsdebatten. Børn og unges perspektiv, tanker, meninger og oplevelser er nemlig vigtige bidrag til udviklingen af samfundets syn på børn, og børnenes holdninger og forslag er med til at forbedre det politiske arbejde.