Beredskabsforbundet er organisationen for de 7.000 danskere, som er frivillige i det danske redningsberedskab. Når Danmark bliver udsat for ekstreme storme eller oversvømmelser, gør de en afgørende indsats for at mindske skaderne.

 

Forbundet har eksisteret i over 80 år under forskellige navne, men det har altid bygget på frivillighed, og det har altid handlet om samme mål: At hjælpe til, når mennesker er i nød. Det hele begyndte i 1934 med frygten for en ny stor krig i Europa. I Danmark skabte det et ønske om at styrke beskyttelsen af civile mod luftangreb, og derfor stiftede man Dansk Luftværnsforening, som sørgede for, at kældre og lofter var ryddet. Da anden verdenskrig brød, kom organisationen til at udgøre rygraden i et omfattende frivilligt beredskab under besættelsen. Og efter krigen fortsatte den med at stå til rådighed, når landet var i fare. I de senere år er det dog ikke truslen om krig, men klimaforandringer og udsigten til endnu mere ekstreme vejrsituationer, som har sat dagsordenen.

 

Det danske redningsberedskab består af et kommunalt beredskab og af Beredskabsstyrelsen, som hører under staten. Det kommunale redningsberedskab tager sig af hverdagens mindre problemer, og Beredskabsstyrelsen træder til, når det drejer sig om store ulykker eller katastrofer.

De 7.000 frivillige hjælper de professionelle i enten det ene eller det andet beredskab, og de er alle repræsenteret af Beredskabsforbundet.

 

Forbundet oplyser om de frivillige og deres indsats, og samtidig ønsker det også at uddanne og ruste alle danskere til at kunne tage vare på sig selv, andre og boligen: at blive bedre til til selvhjælp og mere handledygtige ved ulykker og katastrofer. Det kalder forbundet for ”robuste borgere”, og det mener, at vi på den måde får mere tryghed for både den enkelte dansker og for hele samfundet.