Ungdommens Røde Kors kickstarter nye relationer for børn og unge, der i en periode har brug for en hjælpende hånd. Vi er en organisation af unge - og for børn og unge.

 

Alt for mange børn og unge oplever i dag at stå uden for fællesskabet – baseret på en følelse af apati og manglende handlemuligheder. Vi tror til gengæld på, at alle børn og unge bærer kimen i sig selv til at gøre noget ved den situation, de befinder sig i. Vi er derfor hurtige til at gi’ børn og unge et stort medansvar på vores aktiviteter. Fordi vi ved, det virker, og fordi det er med til at indfri vores samfundsdrøm om, at ”allekan være noget særligt for nogen”.

 

Ungdommens Røde Kors skaber rammerne for, at ingen børn og unge skal føle sig udenfor. Men det er de unge selv, der gør forskellen.

 

Heldigvis oplever vi et kæmpe engagement fra både mere og mindre ressourcestærke unge. Hvert år lægger ca. 5000 unge frivillige noget af det dyrebareste, de har. Nemlig masser af tid, hjerte og iderigdom i at skabe gode og åbne fællesskaber – på tværs af sociale, kulturelle og geografiske skel.

 

Kernen i Ungdommens Røde Kors er vores mange forskellige aktiviteter, som drives af vores seje frivillige. Overordnet set har vi 33 forskellige typer aktiviteter fordelt på 101 byer i Danmark. Internationalt arbejder vi særligt med at styrke ungdommen i Grønland, Øst-Afrika og Mellemøsten. Vores aktivitetstyper spænder vidt – lige fra lektiehjælp i fængsler til ferielejre, mentoring og aktivitetshuse i udsatte boligområder. Ungdommens

Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. En selvstændig ung-til-ung-organisation under Røde Kors i Danmark.