Ungdomsringen er en forening for alle fritids-, junior- og ungdomsklubber samt ungdomsskoler i Danmark. Det er en uafhængig, politisk forening, som samarbejder med aktører, der forholder sig til børns og unges fritidsliv. En af foreningens hovedopgaver er at skabe og gennemføre aktiviteter for unge gennem klubber og ungdomsskoler.

 

Ungdomsringen, der blev stiftet i 1942, har i dag ca. 100.000 medlemmer fra ca. 850 medlemsklubber. Organisationen arbejder også med at dygtiggøre ledere og medarbejdere inden for ungeområdet, og at gøre politikerne opmærksomme på vilkårene i unges fritidsliv.

 

Ungdomsringen ønsker at skabe betydningsfulde relationer, fællesskaber og helhed i børn og unges liv. Det gør man sammen med en lang række samarbejdspartnere blandt foreninger, kommuner, ministerier, styrelser, uddannelsesinstitutioner, skoler og andre offentlige instanser samt private aktører.

 

Ungdomsringen mener, at tilbud til børn og unge skal rumme sociale aspekter, der medvirker til deres udvikling som selvstændige og handlekraftige personer.

 

De skal fx have mulighed for at udtrykke sig gennem kulturelle aktiviteter. Det samler nemlig på tværs af køn, aldersgrupper, kulturelle og sociale tilhørsforhold.

 

Ungdomsringen mener også, at børne‐ og ungeområdet skal have et alment fokus på børn og unges læring, bl.a. i forhold til sociale kompetencer, dygtiggørelse inden for kulturelle udtryksformer samt børn og unges aktive deltagelse i demokratiet og i eget liv med skole, fritid, familie og venner.

 

Ungdomsringen tager ofte spørgsmål om børn og unges vilkår op til offentlig debat, og den arbejder hele tiden på at sikre kvalitet og helhedstænkning i forhold til opgaveløsningen på børne- og ungeområdet. Ungdomsringen sikrer også respekt for professionelle og frivillige, der arbejder for og med børn og unge, i anerkendelse af børn og unges fællesskaber og muligheder for udvikling.