Sex & Samfund har i over 60 år kæmpet for vores alles ret til at bestemme over egen krop. I Danmark giver de børn og unge viden om køn, krop og seksualitet gennem moderne seksualundervisning og rådgivning gennem blandt andet Uge Sex, Sexlinien.dk for de 15-25-årige og Privatsnak.dk for de 10-15-årige. Og på deres klinik tilbyder de gratis anonym rådgivning om graviditet, abort og kønssygdomme.

 Retten til at bestemme over egen krop er en universel menneskeret. Men rettighederne bliver krænket verden rundt. Alt for mange kan ikke leve det liv, de ønsker, på grund af diskriminering og stigmatisering.

 Kroppen og ret til egen seksualitet er blevet en kampplads, og Sex & Samfund står i forreste linje for at forsvare vores rettigheder. Det er en forudsætning for, at vi hver især personligt kan udfolde vores fulde potentiale.

 Sex & Samfund arbejder også internationalt fra de støvede grusveje i udviklingslande til de bonede gulve i FN. Foreningen er med til at fremme adgang til prævention og seksualundervisning samt kæmpe mod mødredødelighed og diskriminering af LGBT-personer. Sammen med søsterorganisationer verden rundt kæmper de for at fremme sundhed og rettigheder i forhold til krop, køn, seksualitet, graviditet og fødsel.

 I Danmark er vi nået langt, men der er stadig meget at tage fat på. Der er stadig for mange piger, som bliver uønsket gravide, udbredelsen af sexsygdomme er stadig høj, diskrimination og mistrivsel er udbredt, og mobning i skolen handler ofte om køn, krop og seksualitet.

 Foreningen arbejder med undervisning af børn ned til børnehaveklassen. Over for denne målgrupper ønsker Sex & Samfund ikke mindst at skabe stærke børnefællesskaber, hvor der ikke er plads til mobning.