Rotary i Danmark er den danske del af et verdensomspændende erhvervsnetværk for mænd og kvinder i private og offentlige virksomheder eller selvstændige, som på tværs af faggrænser ønsker at lære andre at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer.

 

Hjertet i Rotary er klubberne. Her mødes de lokale medlemmer typisk hver uge til spisning, et foredrag, et virksomhedsbesøg eller andre oplevelser.

 

En central del af medlemskabet handler samtidig om at have engagement og overskud til at udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden. Rotary fokuserer ikke mindst sin indsats på at fremme fred og forebygge sygdomme. Organisationen er især dedikeret til udrydde polio i vores levetid. Rotary-medlemmer har deltaget i denne kamp siden 1979 og har nu hjulpet med at udrydde polio i alle lande på nær to verden over.

 

Der er flere end 1,2 millioner rotarianere i 35.000 klubber, der udfører velgørende og humanitært arbejde over hele verden. Dette netværk af klubber danner Rotary International. I Danmark alene er der omkring 12.000 11.000 medlemmer.

 

Rotary blev stiftet i 1905 i Chicago af advokat Paul Harris. Hans ide var, at mænd fra forskellige erhverv skulle danne en klub, hvor man i fællesskab skulle forbedre forretningsånden mand og mand imellem. Endvidere skulle medlemmerne være hinanden til gensidig støtte i deres virke, bl.a. gennem rådgivning og udveksling af erfaringer. Den første danske Rotaryklub - Københavns Rotary Klub - blev organiseret i 1921. Rotary har siden 1989 været en organisation for både kvinder og mænd.

 

Rotary i Danmark er meget engageret i ungdomsarbejde. Mange klubber sponsorerer ungdomsudveksling, hvor man kan tilbringe op til et år i et andet land, bor hos en værtsfamilie og går i skole. Mange klubber giver også stipendier til danske og internationale uddannelser. Rotary giver også stipendier til internationale uddannelser især indenfor organisationens fokusområder.