Genlyd er sat i verden for at være med til at skabe lokalsamfund, hvor der er plads til alle, og hvor man har og tager ansvar for hinanden.

 

Genlyd er et forebyggelsesprojekt i Aarhus Kommune, hvor man har det ambitiøse mål at gøre det muligt for alle kommunens medborgere at blive en del af et fællesskab, og dermed øge livsglæden og trivslen. For at det kan ske, ved folkene bag projektet at det er nødvendigt med nye ideer.

 

Derfor står Genlyd bag nye løsninger og anderledes samarbejder, hvor projektet fx laver partnerskaber sammen med apoteker, boligforeninger og biblioteker, der er tæt på borgerne.

 

Genlyd vil hjælpe med at skabe skabe naboskabsarrangementer, spisefællesskaber og andre fællesskaber, der hjælper med at styrke venskaber og bekendtskaber mellem menneskene i et lokalområde, og får dem til at tage ansvar for hinanden. Genlyd vil på den måde skabe rammerne for, at relationer kan spire, og folkene i projektet vil aktivt sørge for fx at tage godt imod nye og kontakte dem, der pludselig ikke kommer mere.

 

Genlyd vil samtidig bruge kræfter på at nå ud til ensomme mennesker, som ikke selv har overskuddet til at opsøge andre. Hvis borgere eller andre kommer med gode ideer eller viser et godt initiativ, er Genlyd åben og parat til at prøve nye ting af, for tænk nu hvis man på den måde sammen kan skabe et bedre liv for og med medborgerne i Aarhus.

 

Genlyd har derfor en pulje, som både frivillige foreninger, enkeltpersoner, brugerråd, virksomheder og andre kan søge om penge fra, hvis har gode planer om at række ud til udsatte ældre og invitere dem med i et spisefællesskab, naboskab eller anden form for fællesskab.