Statens Museum for Kunst har Danmarks største kunstsamling. I den monumentale bygning i København er der ophængt eller opstillet 1.500 kunstværker fra de seneste 700 år, og i museets kældre og lagre findes der yderligere 250.000 kunstværker.

 

Bygningen blev indviet i 1896, men historien går meget længere tilbage og hænger uløseligt sammen med de danske kongers interesse for kunst. Begyndende med Kong Christian 2. i 1521 var det deres indkøbte kunstsamlinger, som skabte grundstammen for museet. Siden mistede kongehuset mange mesterværker som krigsbytte til svenskerne i 1658, og enkelte gik tabt ved den store brand på Christiansborg Slot i 1884, men de fleste af kongernes malerisamlinger findes i dag på Statens Museum for Kunst. Siden 1837 har malerierne været tilgængelige for alle danskere, og museet begyndte også – i modsætning til kongerne - at interessere sig for dansk kunst. Derfor har SMK bl.a. en enestående samling af Eckersberg.

 

I dag har museet en flot samling af dansk samtidskunst, og den bliver nu også suppleret med international kunst. Kriteriet for at købe international kunst er, at den skal have haft betydning for det danske kunstliv. Derfor bliver der også lagt stor vægt på samspillet mellem den danske og udenlandske kunst, når den nyeste kunst præsenteres på SMK.

 

SMK’s mission er at formidle dansk kunst til verden - og verdens kunst til Danmark. Og samtidig vil museet gerne genopfinde, hvad både de selv og museer generelt er for en størrelse her i det 21. århundrede. De vil forandre vores billede og vores forventninger til den rolle, som et museum spiller i dagens Danmark.