Fonden Ensomme Gamles Værn har i over 100 år arbejdet for at forbedre vilkårene for ældre mennesker i Danmark. Ensomme Gamles Værn blev oprettet af en københavnsk præst i 1910, der samlede penge ind til ”fattigfolks jul.” I dag lever fonden af afkastet fra grundlæggelsen samt gaver og arv.

 

Fonden har stået bag et væld af initiativer. Gennem alle årene har formålet været at skabe gode vilkår for fællesskaber og at yde økonomisk støtte og omsorg til dem, der har mindst. I 1970’erne og 1980’erne byggede og drev man dagcentre, plejehjem og kollektivboliger.

 

I dag koncentrerer Ensomme Gamles Værn sig om forskning, der omsættes i sociale indsatser. Fonden støtter særligt projekter, der drejer sig om ensomhed, relationer og sociale fællesskaber.

 

Målet er at hjælpe de ældste i samfundet, som føler sig ensomme og socialt isoleret på grund af tab af ægtefælle, søskende og andre nære samt fysisk og psykisk svækkelse. Fonden har fokus på ældre menneskers fattigdom, og i disse år koncentrerer man sig derfor også om ældre migranter, der er blandt de fattigste sammen med hjemløse og andre socialt udsatte ældre.

 

Der er flere eksempler på, at Fonden Ensomme Gamles Værn skaber forandring. Et forskningsprojekt om gamle hjemløse har fx ført til et samarbejde om et multihus for socialt udsatte ældre. Forskning om ældre indvandrere og flygtninge har betydet, at fonden nu gør en særlig indsats for at få dem med på sine ferieophold.

 

Fonden støtter også gamle, ensomme, syge og fattige mennesker direkte. Det gør de via samarbejde med andre organisationer om legater og ferier.

 

De fleste gamle mennesker klarer tabet af dem, de holder af, vanskeligheder og sygdomme, der følger med det at leve et langt liv. Men uligheden vokser i Danmark, også blandt de ældre, og flere lever alene og må klare sig med lidt.

Fonden Ensomme Gamles Værns vision er, at alle ældre kan få en meningsfuld alderdom.