Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende faglig forening for billedkunstlærere i grundskolen og lærerstuderende med undervisningsfaget billedkunst, samt andre undervisere i billedkunst.

 

Foreningen arbejder for at fremme forståelsen for billedkunstfagets nødvendige plads i hele skoleforløbet, som et kreativt og innovativt fag der udvikler elevernes billedsproglige kompetencer og visuelle dannelse.

 

Billedkunstfaget er inden for de seneste mere end 15 år løbende blevet nedprioriteret i både folkeskolen, gymnasiet og på læreruddannelsen. Det sker samtidig med at vi lever i en verden fyldt med visuelle indtryk, som både sætter dagsordenen og er det kit der binder mennesker sammen i sociale og professionelle netværk. Ingen nyheder uden billeder. Det er ofte kun en nyhed, hvis der er gode billeder i det.

 

Forståelsen af billeder, visuelle fænomener og kunst i særdeleshed bør ikke være forbeholdt de få. Det er vigtigt, at alle børn og unge får lige adgang til både at være skabende, kreative og innovative, for derigennem at udvikle deres visuelle kompetencer, livsduelighed og kulturelle dannelse.

 

Det obligatoriske antal billedkunstlektioner i folkeskolen udgør 3 % af det samlede lektionstal i et barns skoleforløb fra 1. til 9. klasse. Den ringe prioritering og fagets manglende status, står i skærende kontrast til, hvilke kompetencer der efterspørges i dag og i fremtiden. Her står kommunikation, kreativitet og innovation højt på kompetencelisten. Kompetencer som er selve DNA’et og grundfagligheden i faget billedkunst.

 

 

Derfor arbejder Danmarks Billedkunstlærere for at billedkunst skal blive et obligatorisk fag i hele skoleforløbet, afsluttende med en prøve i 9. kl. Undervisningen skal ligeledes varetages af linjefagsuddannede lærere i hele skoleforløbet.