TrygFonden arbejder for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. De seneste år har TrygFonden anvendt 550 mio. kr. om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

 TrygFonden fokuserer på udviklingen af tryghedsskabende projekter inden for tre kerneområder, som den mener er essentielle for trygheden for den enkelte og for samfundet: Sikkerhed, sundhed og trivsel.

 TrygFonden støtter hvert år hundredvis af projekter både lokalt og i hele landet. Fonden donerer midler til både små og store projekter - lige fra førstehjælpskurser over landsdækkende projekter til store forskningprojekter. TrygFonden driver også egne projekter, der medvirker til at øge trygheden for danskerne hvor de færdes - eksempelvis via hjertestartere i det offentlige rum og livreddere på strandene.

 Fonden kræver, at aktiviteterne skal komme flest mulige mennesker til gode og være både effektfulde og synlige. De skal enten redde liv eller forbedre livskvalitet.

 TrygFonden fokuserer på en række samfundsproblemer, som den gerne vil hjælpe med at løse.

 Man vil fx arbejde for, at flere unge får en uddannelse, da det mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.

 En anden ting, som TrygFonden også gerne vil bidrage til, er at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet. Og at de har et sted at gå hen fx via BørneTelefonen hos Børns Vilkår, hvis de oplever svigt eller er kede af det.

 Bag TrygFonden står TryghedsGruppen, som er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg. TrygFonden arbejder som en selvstændig, almennyttig enhed. Men det er TryghedsGruppens demokratisk valgte repræsentantskab, der hvert år godkender TrygFondens strategi og niveauet for, hvor mange midler TrygFonden kan anvende til at skabe tryghed.