Vindmølleindustrien arbejder for den grønne omstilling, så vi får vores energi fra vind i stedet for olie og kul.

 

Danmarks største og ældste brancheforening har udelukkende fokus på virksomhederne i vindindustrien, og den ønsker, at Danmark ændrer sit energisystem på en måde, hvor vindmøller spiller en afgørende rolle. Danmark har i dag en førerposition i verden inden for vind. Brancheforeningen vil kæmpe for, at vi bevarer denne førsteplads. Det betyder, at der er adgang til gode testfaciliteter, at det er let at finde god og erfaren arbejdskraft, at man kan opstille vindmøller både til lands og til havs, og at vi bliver endnu dygtigere til at kunne bruge den grønne strøm til energi.

 

Vindmølleindustrien har en vision om, at vi kommer væk fra de gamle måder at tænke energi på, og i stedet omfavner fremtiden: el skal være rygraden i energisystemet, både biler og fjernvarmeværker skal køre på el, og så skal vi holde op med at lave energi ved at brænde ting af. For at hjælpe vindmøllerne på vej, arbejder brancheforeningen med to spor: man prøver at overbevise politikerne om at ændre reglerne, så det bliver lettere at være vindmølle. Og man hjælper virksomhederne med at vokse og få succes.

 

Vindmølleindustrien blev stiftet i 1981 og dens medlemmer omfatter i dag størstedelen af de danske virksomheder, der arbejder med vindenergi. Undersøgelser viser, at danskerne er enige i Vindmølleindustriens formål og visioner: 9 ud af 10 danskere mener, at Danmark også i fremtiden bør udbygge med vindenergi og 85 % foretrækker vindenergi som den energiform Danmark bør satse på frem til 2030.