Det er yngre læger, som patienterne har allermest kontakt med, når de fx bliver indlagt på hospitalet eller møder til ambulant behandling. Det er de yngre læger, der tager imod på skadestuen, det er typisk yngre læger, patienterne først møder i ambulatorier og klinikker - yngre læger er til stede døgnet rundt på de danske sygehuse.

 

Patienterne er årsagen til, at disse mennesker er blevet læger – yngre læger har et kald, de vil gøre syge mennesker raske og lindre de uhelbredeligt syge. Men de færreste danskere ved, at Yngre Læger også er en fagforening. YL har næsten 13.000 medlemmer – 7.700 kvinder og 4.700 mænd. Yngre Læger udgør sammen med Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation standsforeningen Lægeforeningen.

 

Som fagforening er det Yngre Lægers fornemmeste opgave at varetage deres medlemmers faglige og økonomiske interesser. Men Yngre Læger er en moderne fagforening, der sideløbende gerne vil bidrage til udviklingen i hele sundhedsvæsenet, fx når det handler om kvaliteten af den måde, vi behandler patienterne på, uddanner speciallæger og organiserer sundhedsvæsenet.

 

Foreningen ønsker, at patienterne sættes endnu mere i fokus – det er ikke for ingenting, at Yngre Læger kalder sig ’Patientens Partner’. Yngre Læger arbejder også for, at lægers uddannelse hele tiden har topkvalitet. Og at trivslen på arbejdspladsen bliver bedre - uanset hvor man arbejder som yngre læge.

 

Yngre Læger vil styrke patientens indflydelse og sætte fokus på sammenhængende patientforløb. Foreningen mener, at samarbejdet og relationen mellem læge, patient og pårørende er altafgørende. Det forhold ønsker Yngre Læger at styrke, så bl.a. kommunikationen mellem læge og patient altid er i fokus. Yngre Læger ønsker også at arbejde for, at patienten får større indflydelse på sin egen situation, for som Yngre Læger selv siger det: Vi behandler mennesker – ikke kun sygdomme.